• czw. Sty 21st, 2021

  Katalog leków online. Zapoznaj się z ulotką leku.

  Sprawdź działanie, dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania i interakcje leku.

  Tramundin (tramadol (chlorowodorek tramadolu))

  Co to jest Tramundin?

  Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

  Co zawiera i jak działa Tramundin?

  Tramadol to silnie działający narkotyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, pobudzający głównie receptory nazywane receptorami µ (słabiej pobudza receptory kappadelta). Siła jego działania określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny.
  Innym mechanizmem działania tramadolu polega na wpływaniu na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. Niektóre cząsteczki mediatora zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie tramadolu polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu jej działania w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Efektem jest modyfikacja przekazywania impulsów bólowych.
  Tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe, w przeciwieństwie do morfiny w zalecanych dawkach nie powoduje zahamowania czynności układu oddechowego ani nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego. Wywiera tylko niewielki wpływ na układ krążenia.

  Kiedy stosować Tramundin?

  Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu.

  Kiedy nie stosować tego preparatu?

  Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.

  Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
  · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub substancjami działającymi pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy
  · równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO)
  · padaczka, której nie można odpowiednio kontrolować lekami
  · leczenie uzależnienia od opioidów.

  Nie należy stosować preparatu u dzieci do 14. roku życia.

  Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tramundin?

  Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

  Preparat należy stosować ostrożnie u osób:
  · uzależnionych od opioidów
  · z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii, we wstrząsie
  · z zaburzeniami pracy wątroby i /lub nerek (u osób z ciężkimi zaburzeniami tych narządów nie należy stosować preparatu)
  · ze schorzeniami związanymi z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (urazy głowy, choroba mózgu)
  · ze znaną nadwrażliwością na opioidy.

  W niektórych przypadkach zgłaszano pojawienie się drgawek po zastosowaniu zalecqanych dawek tramadolu (ryzyko wzrasta w przypadku stosowania dużych dawek, powyżej 400 mg/dobę). Osoby z padaczką lub ze skłonnością do drgawek powinny być leczone tramadolem jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrastać u osób stosujących równolegle inne leki powodujące obniżenie progu drgawkowego.

  Tramadol jest lekiem o niskim potencjale uzależniającym. Jednak w przypadku długotrwałego stosowania preparatu, może wystąpić tolerancja (potrzeba podawania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego) oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie.

  Preparatu nie należy stosować u osób uzależnionych od opioidów, nie zmniejsza on objawów odstawienia morfiny.

  Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
  Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
  Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
  Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

  Dawkowanie preparatu Tramundin

  Preparat ma postać tabletek powlekanych. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
  Dorośli i dzieci po 14. roku życia:
  Dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera lekarz.
  Początkowo zwykle stosuje się 100 mg co 12 godzin. Dawka maksymalna to 400 mg/dobę, (u osób po 75. roku życia 300 mg/dobę).
  U osób po 75. roku życia oraz u osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek lekarz prawdopodobnie rozważy wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

  Preparat należy przyjmować doustnie, niezależnie od posiłków; tabletki można dzielić wzdłuż kreski dzielącej.

  Czy można stosować Tramundin w okresie ciąży i karmienia piersią?

  W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
  Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

  Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży.
  Nie należy stosować preparatu w czasie karmienia piersią; w przypadku jednorazowego podania tramadolu nie ma zazwyczaj konieczności przerywania karmienia.

  Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

  Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

  Preparatu nie należy stosować równolegle z inhibitorami MAO (ponieważ może nastąpić pobudzenie lub zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego wraz z nadciśnieniem lub niedociśnieniem). Inhibitory MAO (MAO jest skrótem od monoaminooksydaza – jeden z enzymów tkankowych) to leki stosowane między innymi w leczeniu depresji z lękiem i depresji atypowej, a także niedociśnienia tętniczego. Do tej grupy należą między innymi moklobemid i selegilina.
  Leczenie tramadolem można rozpocząć 14 dni po zaprzestaniu przyjmowania inhibitora MAO.

  Tramadol może wywoływać drgawki, a także zwiększać siłę działania leków takich jak:
  · inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
  · trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  · leki przeciwpsychotyczne
  · inne leki obniżające próg drgawkowy.

  Karbamazepina może osłabiać i skracać czas działania tramadolu.

  Równoległe stosowanie leków takich jak pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, które również pobudzają/hamują te same co tramadol receptory może osłabiać jego działanie.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując tramadol równolegle z:
  · inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego; jego objawami mogą być: splątanie, pobudzenie, gorączka, nadmierne pocenie się, niezborność, wzmożenie odruchów, drgawki kloniczne mięśni, biegunka; w razie wystąpienia takiego zespołu objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zespół serotoninowy może stanowić zagrożenie dla życia
  · pochodnymi kumaryny (np. warfaryna), ponieważ może dojść do zwiększenia wskaźnika INR powstawania dużych krwawień i wybroczyn
  · lekami metabolizowanymi w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu hamującym ten proces metaboliczny (erytromycyna, ketokonazol), ponieważ mogą zwiększać stężenie tramadolu we krwi (przez hamowanie jego rozkładu)
  · ondansetronem (lek przeciwwymiotny), ponieważ takie połączenie może spowodować wzrost zapotrzebowania na tramadol.

  Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

  Jak każdy lek, również Tramundin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
  Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależne od osobowości chorego i czasu trwania leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Lek może wywoływać uzależnienie.

  Bardzo często mogą wystąpić: zawroty głowy, nudności.
  Często mogą wystąpić: bóle głowy, senność, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pocenie się, uczucie zmęczenia.
  Niezbyt często mogą wystąpić: zaburzenia czynności układu krążenia (kołatanie serca, tachykardia – przyspieszenie rytmu serca, hipotonia ortostatyczna zapaść sercowo-naczyniowa), zwłaszcza podczas dożylnego podawania leku, oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym, odruchy wymiotne, podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcie), biegunka, odczyny skórne.
  Rzadko mogą wystąpić: bradykardia (spowolnienie rytmu serca), zwiększenie ciśnienia tętniczego, zmiany apetytu, parestezje, drżenia, zahamowanie oddychania, drgawki typu padaczkowego, mimowolne kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji, omdlenia, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu, niepokój, koszmary senne, nieostre widzenie, duszność, osłabienie mięśni szkieletowych, zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, objawy dyzuryczne, zatrzymanie moczu), reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, sapanie, obrzęk naczyniowo-nerwowy), reakcje anafilaktyczne, objawy odstawienie (pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia, objawy żołądkowo-jelitowe, a ponadto, występujące dużo rzadziej: napady paniki, nasilony niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, jak splątanie, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).
  Ponadto, z niemożliwą do ustalenia częstością mogą wystąpić: zaburzenia mowy, rozszerzenie źrenic.
  W kilku pojedynczych przypadkach zaobserwowano wzrost aktywności enzymów wątrobowych w związku z czasowym zastosowaniem tramadolu.

  0 0 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x