• pon. Sty 18th, 2021

  Katalog leków online. Zapoznaj się z ulotką leku.

  Sprawdź działanie, dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania i interakcje leku.

  Posaconazole Glenmark (pozakonazol)

  Co to jest Posaconazole Glenmark?

  Pochodna triazolu, inhibitor 14α-demetylazy lanosterolu

  Co zawiera i jak działa Posaconazole Glenmark?

  Leczenie zakażeń grzybiczych u dorosłych, takich jak: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynę B lub itrakonazol albo w przypadku nietolerancji tych leków; fuzarioza oporna na amfoterycynę B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynę B, itrakonazol albo flukonazol lub w przypadku nietolerancji tych leków. Oporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy co najmniej po 7 dniach stosowania terapeutycznych dawek dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. 200 mg (5 ml) 4 ×/d. Pacjenci, którzy mogą tolerować posiłki lub preparaty odżywcze – 400 mg (10 ml) 2 ×/d. Czas trwania leczenia należy dostosować do stopnia nasilenia choroby podstawowej, szybkości ustępowania immunosupresji i odpowiedzi klinicznej.
  Kandydoza jamy ustnej i gardła – jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z ciężką postacią choroby lub u osób ze zmniejszoną odpornością, u których przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie miejscowe. Dorośli. W 1. dobie 200 mg (5 ml) 1 ×/d, przez kolejne 13 dni – 100 mg 1 ×/d.
  Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u chorych z grupy dużego ryzyka z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię w celu indukcji remisji mogącą spowodować długotrwałą neutropenię oraz u pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych otrzymujących duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Dorośli. 200 mg (5 ml) 3 ×/d. U chorych z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym leczenie należy rozpocząć kilka dni przed przewidywanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po przekroczeniu liczby neutrofili 500/mm3.

  Kiedy stosować Posaconazole Glenmark?

  Produkt leczniczy Posaconazole Glenmark jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych (patrz punkt 5.1):
  – inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;
  – fuzarioza oporna na amfoterycynę B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta;
  – chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta;
  – kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;
  – kandydoza jamy ustnej i gardła: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciężką postacią choroby lub u pacjentów o obniżonej odporności, u których przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie miejscowe.
  Oporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym.
  Produkt leczniczy Posaconazole Glenmark jest również wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u następujących pacjentów:
  – Pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myelogenous leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndromes, MDS), którzy otrzymują chemioterapię w celu indukcji remisji i mogą w związku z tym mieć długotrwałą neutropenię oraz duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;
  – Pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant, HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graft versus host disease, GVHD) i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

  Kiedy nie stosować tego preparatu?

  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, równoległe stosowanie leków metabolizowanych przez CYP3A4 (np. terfenadyny, astemizolu, cisaprydu, pimozydu, halofantryny lub chinidyny), inhibitorów reduktazy HMG-CoA (np. simwastatyny, lowastatyny, atorwastatyny) lub alkaloidów sporyszu. Podczas leczenia nie należy karmić piersią.

  Dawkowanie preparatu Posaconazole Glenmark


  Podawać p.o. podczas posiłku lub bezpośrednio po spożyciu posiłku albo preparatu odżywczego. Nie przypuszcza się, żeby zaburzenie czynności nerek wpływało na farmakokinetykę pozakonazolu i dlatego nie zaleca się modyfikacji dawki. Stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniem czynności wątroby. Preparatu nie należy stosować zamiennie z innymi lekami zawierającymi pozakonazol w innych postaciach farmaceutycznych, ze względu na różnice między postaciami farmaceutycznymi dotyczące dawkowania, stosowania z jedzeniem oraz osiąganego stężenia substancji czynnej w osoczu.

  0 0 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x