• czw. Sty 21st, 2021

  Katalog leków online. Zapoznaj się z ulotką leku.

  Sprawdź działanie, dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania i interakcje leku.

  Ezetrol (ezetymib)

  Co to jest Ezetrol?

  Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

  Co zawiera i jak działa Ezetrol?

  Substancją czynną preparatu jest ezetymib. Substancja ta hamuje wchłanianie cholesterolu oraz steroli roślinnych w jelitach, co prowadzi do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. Nie wpływa na wchłanianie triglicerydów. Na poziomie molekularnym celem działania ezetymibu jest białko transportujące cholesterol i fitosterole roślinne w śluzówce jelita. Ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL) związane jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ezetymib znamiennie zmniejsza stężenie cholesterolu LDL i innych lipidów we krwi. Dodatkowo zwiększeniu ulega stężenie lipoprotein o dużej gęstości (HDL) we krwi, które mają działanie ochronne dla ścian naczyń tętniczych. Ezetymib stosowany jest w leczeniu hipercholesterolemii. Często zalecany do stosowania w skojarzeniu ze statyną, znacząco nasila wywołane przez statynę zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL.

  Kiedy stosować Ezetrol?

  Preparat jest wskazany, wraz z zachowaniem odpowiedniej diety, w leczeniu:
  · hipercholesterolemii pierwotnej (rodzinnej heterozygotycznej lub nierodzinnej) w skojarzeniu ze statyną, gdy nie udało się uzyskać oczekiwanego zmniejszenia stężenia lipidów przy zastosowaniu samej statyny;
  · hipercholesterolemii pierwotnej (rodzinnej heterozygotycznej lub nierodzinnej) w monoterapii, gdy stosowanie statyny jest przeciwwskazane;
  · rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej w skojarzeniu ze statyną
  rodzinnej sitosterolemii homozygotycznej.

  Kiedy nie stosować tego preparatu?

  Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu równolegle ze statyną jeżeli występuje u Ciebie:
  · czynna choroba wątroby
  · utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz o niewyjaśnionej przyczynie,
  a także,
  jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią (porównaj akapit: „Czy można stosować ten preparat w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią?”).

  Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ezetrol?

  Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
  Jeżeli preparat ma być stosowany równolegle ze statyną przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz zaleci regularne badania czynności wątroby. Stosowanie takiego leczenia skojarzonego może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oznaczanej w badaniach laboratoryjnych krwi. W przypadku wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz, zwłaszcza jeżeli oznaczona wartość 3–krotnie przekroczy górną granicę normy, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie.
  Stosowanie preparatu w skojarzeniu ze statynami lub w monoterapii może powodować wystąpienie miopatii, czyli chorób mięśni objawiających się ich bólem, osłabieniem czy nadmierną wrażliwością na dotyk. Miopatia może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, czyli zespołu objawów związanych z uszkodzeniem i rozpadem mięśni, który może stanowić zagrożenie życia. Równolegle w badaniach laboratoryjnych obserwuje się zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. Jeżeli aktywność CK znacząco (ponad 10 razy) przewyższy górną granicę wartości prawidłowych lekarz zaleci przerwanie stosowania zarówno preparatu jak i statyn.
  Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą występować bez powikłań, lecz także mogą być związane z wystąpieniem i rozwojem miopatii i rabdomiolizy i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu (a także statyn).
  Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ze względu na brak danych dotyczących długotrwałego stosowania preparatu w tej grupie chorych.
  Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu równolegle z lekami z grupy fibratów. Fibraty mogą zwiększać wydalanie cholesterolu do żółci, co może prowadzić do kamicy żółciowej. Jeżeli stosowane jest leczenie skojarzone z zastosowaniem ezetymibu i fibratów i podejrzewa się wystąpienie kamicy żółciowej lekarz zaleci badania pęcherzyka żółciowego oraz zaleci przerwanie stosowania preparatu.
  Preparat może wpływać na dostępność biologiczną stosowanej równolegle cyklosporyny. Osobom leczonym cyklosporyną i rozpoczynającym stosowanie preparatu Ezetrol lekarz zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi w celu odpowiedniego dostosowania dawkowania. W przypadku równoległego stosowania preparatu i cyklosporyny należy zachować ostrożność i monitorować stężenie cyklosporyny.
  Należy zachować szczególną ostrożność u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe np. warfarynę, inne pochodne kumaryny lub fluindion. U tych osób lekarz zaleci regularną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy). Preparat może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych.
  Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
  preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

  Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
  Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń/maszyn. Podejrzewa się jednak, że preparat nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń/maszyn.

  Dawkowanie preparatu Ezetrol

  Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od pory dnia, niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W okresie leczenia należy stosować (kontynuować) standardową dietę o małej zawartości lipidów a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.
  Dorośli: zalecana dawka: 10 mg (1 tabletka) 1 raz na dobę.
  U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki.
  Dzieci i młodzież powyżej 10. roku życia: lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie (zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawki). Nie ma pełnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
  Dzieci do 10. roku życia: preparat nie jest zalecany do stosowania w tej grupie wiekowej ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.
  U osób z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. U osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu nie jest zalecane.
  U osób z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
  Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami wiążącymi kwasy żółciowe (np. cholestyramina) należy go przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po ich przyjęciu (porównaj akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki?”).

  Czy można stosować Ezetrol w okresie ciąży i karmienia piersią?

  W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
  Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
  Stosowanie preparatu równolegle ze statyną jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.
  Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie preparatu w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
  Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

  Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

  Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
  Preparat nie ma wpływu na parametry farmakokinetyczne: dapsonu, dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych preparatów antykoncepcyjnych (zawierających etynyloestradiol lub lewonorgestrel), glipizydu, tolbutamidu lub midazolamu.
  Cymetydyna nie ma wpływu na dostępność biologiczną preparatu.
  Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają szybkość wchłaniania ezetymibun lecz nie ma to wpływu na jego dostępność biologiczną i nie ma znaczenia klinicznego.
  Cholestyramina zmniejsza wchłanianie preparatu i w wyniku tej interakcji może osłabiać jego działanie. Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami wiążącymi kwasy żółciowe (np. cholestyramina) należy go przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po ich przyjęciu.
  Fibraty mogą zwiększać wydalanie cholesterolu do żółci, co może prowadzić do kamicy żółciowej. Jeśli preparat jest stosowany równolegle z fibratami i podejrzewa się wystąpienie kamicy żółciowej, wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a lekarz zaleci przerwanie leczenia.
  Nie stwierdzono istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas równoległego stosowania ezetymibu z atorwastatyną, symwastatyną, prawastatyną, lowastatyną, fluwastatyną lub rozuwastatyną.
  W przypadku równoległego stosowania preparatu i cyklosporyny należy zachować ostrożność i monitorować stężenie cyklosporyny. Należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie preparatem Ezetrol w trakcie stosowania cyklosporyny.
  W przypadku stosowania preparatu równolegle z warfaryną lub innym lekiem przeciwzakrzepowym z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem, konieczne jest regularne oznaczanie parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego) z częstotliwością zaleconą przez lekarza.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

  Jak każdy lek, również Ezetrol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
  Występujące działania niepożądane są najczęściej łagodne i przemijające. Wśród działań niepożądanych występujących po zastosowaniu preparatu w monoterapii możliwe są: ból brzucha, biegunka, bóle głowy. Po zastosowaniu preparatu w skojarzeniu ze statyną możliwe: bóle głowy i uczucie zmęczenia, ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle mięśni. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano występujące rzadko lub bardzo rzadko następujące działania niepożądane: małopłytkowość, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), nudności, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego, bóle mięśni i stawów. Bardzo rzadko miopatie (choroby mięśni) i rabdomioliza (stanowiący zagrożenie życia zespół objawów związanych z rozpadem mięśni). W bardzo rzadkich przypadkach reakcje anafilaktyczne mogące stanowić zagrożenie życia, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie). W badaniach laboratoryjnych obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz AST, ALT) oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK).

  0 0 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x